Camino Recovery
Bostadsvård i Spanien

Individualiserad behandling för trauma, depression, ångest, tvångsyndrom och relationsproblem

Återställ och Återhämta dig i lyx

Camino Recovery Centre erbjuder en lugn oas i hjärtat av Andalucia, södra Spanien. Här har vi skapat en miljö av familjeupplevelser

COVID-19 Säkerhetsåtgärder

Vårt strikta hälso- och säkerhetsprotokoll utvecklas ständigt för att tillgodose de krav som ställs på oss på oss på grund av Covid-19 pandemin. Våra klienters och personalens välbefinnande är av största vikt för oss. På grund av våra strikta hälso- och säkerhetsregler har vi varit fullt funktionsdugliga under hela pandemin.

Vad vårt behandlingsprogram
innehåller

Klinisk undersökning vid antagning

 Kontrollerad avgifning om behov finns

Individuell behandlingsplan

Beroende- och traumaterapi / integrerande rådgivning

Gruppterapi

Individuell terapi

HUT – Hästunderstödd terapi

 EMDR terapi – (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

Meditation, Yoga och träning

 Pedagogiska och psykopedagogiska föreläsningar

 Lokalt producerad ekologisk frukt och grönsaker

Fem dagars familjeprogram inklusive familjemedlemmars deltagande

Återhämtningsplanering och eftervård

Jag ville skapa en miljö dit människor kan komma för att läka, genom att erbjuda en oas som erbjuder en flykt ifrån vardagen. Här kan våra klienter se över sitt liv, sitt tänkande och beteende för att bedöma vad som fungerar för dem och vad som inte gör det.

Vårt mål är att befria våra kunder från begränsningarna som deras tidigare trauma orsakat så att de kan bli de bästa versionerna av sig själva. Vår största glädje är att se människor lämna Camino och blomstra med de nya verktyg de har fått.

D. Lavender
Don Lavender - Camino Recovery Spain

Effektiv Hästterapi

Camino Recovery specialiserar på Hästunderstödd terapi (HUT)
Vår programledare, Don Lavender, är en tidig pionjär i utvecklingen av denna terapi och han introducerade sin metodik i Europa.

Genom att skapa en emotionell interaktion mellan klient och häst kan de mycket erfarna terapeuterna hjälpa klienten att hitta känslomässiga och psykologiska problem, en metod som ofta är mer effektiv än samtalsterapi.

Camino horse
camino pool gardens new

Att ta itu med Bakomliggande Orsaker och Trauma

Camino Recoverys kliniska team undersöker bakomliggande orsaker när man utreder drog- och alkoholmissbruk samt psykiska sjukdomar. Klienterna guidas försiktigt med hjälp av en mångsidig portfölj av terapeutiska verktyg som hästterapi och EMDR så att vi kan behandla tidigare trauman.

Att ta hand om familjen

Vårt unika och omfattande familjeprogram studerar hur familjen har påverkats av sin anhörigas beteende och skapar hälsosamma sätt att hantera relationer på. Programmet omfattar pedagogiska föreläsningar, gruppterapisessioner och rollspel.
The Camino family team

Take the first step to recovery

Contact us for a totally confidential, no obligation conversation
with one of our professionals.

Contact us